Ruiny zamku w Ojcowie

Przywołując na myśl twierdze należące do Szlaku Orlich Gniazd na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zapewne staje Wam przed oczami wspaniały Zamek w Pieskowej Skale. Nie można jednak zapomnieć również o drugim ważnym zamczysku. Ruiny zamku w Ojcowie to pozostałości kazimierzowskiej warowni z XIV w.  Choć obecnie z dawnej twierdzy nie zostało wiele, warto na własne oczy zobaczyć to pełne uroku zamkowe wzgórze.

Ruiny ojcowskiego zamku, to jeden z charakterystycznych elementów jakie zobaczymy wybierając się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Stojąc w Dolinie Prądnika z łatwością zauważycie górujące na wapiennej skale ruiny zamku w Ojcowie. Swoją popularność XIV w. ruiny zawdzięczają charakterystycznej bramie wjazdowej wkomponowanej w otaczające warownię wapienne skały i majestatyczne drzewa. Jeśli odkrywacie ciekawe miejsca Ojcowskiego Parku, warto abyście znaleźli chwilę na odwiedzenie jednego z Orlich Gniazd.

Zamek w Ojcowie - ruiny
Zamek w Ojcowie - ruiny

Dojazd i parking

      Decydując się na odwiedzenie ruin zamku w Ojcowie warto pospacerować również i po ciekawej okolicy zamkowego wzgórza.  W tym celu znaleźliśmy parking w Czajowicach w Okolicy Groty Łokietka (Parking u Gosi – całodniowy postój kosztuje 8 zł). Dotarliśmy tu jadąc od Krakowa przez Modlnice w stronę Skały. Z parkingu dojdziecie spacerkiem do Doliny Prądnika a następnie zgodnie ze wskazówkami szlaków dostaniecie się pod bramę wjazdową od ruin ojcowskiej twierdzy. Jednak, jeśli wolicie zaparkować tuż przy zamku znajdziecie i tu miejsce postojowe na „Parkingu pod zamkiem”, jednak cena za postój wynosi tu 20 zł.

Ruiny zamku i zabytkowe zabudowania Ojcowa
Ruiny zamku i zabytkowe zabudowania Ojcowa

Historia zamku w Ojcowie

• XIV – XVI w.

Plan zamku w Ojcowie z XV w.
Plan zamku w Ojcowie z XV w.

     Wzniesiony na wapiennej skale górującej nad Dolina Prądnika zamek w Ojcowie wzniesiono z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w latach 1354 – 1370. W czasach Władysława Jagiełły kazimierzowska warownia była wydzierżawiana. Po 1536 r. zamek przeszedł w ręce królowej Bony Sforzy, która po 20 latach, w związku z wyjazdem do Włoch w 1556 roku, przekazała go Stanisławowi Płazie z Mstyczowa herbu Topór. W tym czasie zaniedbywany zamek począł popadać w ruinę.

Ruiny zamku w Ojcowie - widok z wewnątrz
Ruiny zamku w Ojcowie - widok z wewnątrz

• XVII – XVIII w.

       Znajdujący się w rękach Aleksandra Myszkowskiego zamek w 1619 r. został odsprzedany za zgoda króla Mikołajowi Korycińskiemu. Zniszczoną twierdze zaczął odbudowywać Mikołaj Ferdynand Koryciński od 1637 r., jednak już w 1651 znalazł się w rękach Stefana Korycińskiego. Jak wiadomo z zachowanych dokumentów warownia ocalała przed zniszczeniami Potopu Szwedzkiego i w dalszym ciągu zmieniał właścicieli. Urzędowali w nim Warszyccy, Męcińscy, Morscy, Łubieńscy, później Ignacy Załuski i od 1787 r. Teofil Załuski.

Ruiny zamku w Ojcowie - pozostałości murów
Ruiny zamku w Ojcowie - pozostałości murów

• XIX – XX w.

      Zamek opustoszał w 1802 r. i podupadał przez okres rozbiorów. Upaństwowiono go w 1815 r. a następnie odsprzedano Konstantemu Wolickiemu w 1829 r. który rozebrał częściowo mury warowni grożące zawalaniem. Przy ruinach zamku w Ojcowie zostały wówczas jedynie ośmioboczna wieża, brama i dolne partie murów obwodowych. W XIX w. Ludwik Krasiński będący wówczas właścicielem Ojcowa zajął się odbudową zamku (zasypał fosę, odnowił zamkową bramę i obniżył do 6 m wieżę).

Ruiny zamku w Ojcowie - pozostałości murów i zamkowa studnia
Ruiny zamku w Ojcowie - pozostałości murów i zamkowa studnia

      W 1912 -13 r. ruszyły pierwsze prace remontowe przy wieży. Jednak już rok później wieże uszkodzono podczas działań I Wojny Światowej. Odnowiła ja księżna Maria Ludwika w 1935 r. Końcem stulecia, w 1991 r zabezpieczono relikty piwnic a w 1996, w zamkowej bramie urządzono ekspozycję.

Ruiny zamku w Ojcowie - pozostałości murów
Ruiny zamku w Ojcowie - pozostałości murów

     Choć odwiedzając ruiny zamku w Ojcowie nie zobaczycie licznych reliktów historycznych w postaci zachowanych mebli czy wspaniałych komnat warto odwiedzić to Orle Gniazdo. Z kilka złotych będziecie mieli okazję zobaczyć właśnie zamkową bramę z przygotowaną w niej ekspozycją i makietą zamku, wieżę, resztki murów obronnych i 40 – metrową studnię.

Ojców – skąd wzięła się nazwa zamku i miejscowości?

Wzgórze z ruinami zamku w Ojcowie
Wzgórze z ruinami zamku w Ojcowie

     Stworzona w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego twierdza na skale leżała przy trakcie handlowym między Krakowem a Częstochową. Według tradycji jest to zamek wzniesiony przez króla Kazimierza ku czci swojego ojca, Władysława Łokietka, który ukrywał się na tym terenie podczas walk o tron krakowski. Ściśle wiąże się on z legendom o Grocie Łokietka. Władca nazwał ją w związku z tym Oczec u Skały, aby uczcić swojego rodziciela. Średniowieczny zamek funkcjonował dobrze przez całą epokę, jednak następne stulecia prowadziły do stopniowego upadku twierdzy, którą już w XIX w. uznawano za częściową ruinę.

Ruiny zamku w Ojcowie - wieża
Ruiny zamku w Ojcowie - wieża

Zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie

Ruiny zamku w Ojcowie - wystawa w bramie zamkowej
Ruiny zamku w Ojcowie - wystawa w bramie zamkowej

      Czas jaki przeznaczycie na zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie nie będzie długi. Po przejściu prześlicznej wapiennej bram zamkowej i zaopatrzeniu się w bilety które kosztowały nas 4 zł/ os., ruszyliśmy na zwiedzanie dalszej części zamczyska. Ku naszemu zdziwieniu, nie było tu zbyt wielu obiektów do obejrzenia. Ruiny zamku w znacznej części zaczęły porastać rośliny, na dziedzińcu mogliśmy jednak zobaczyć jeszcze zamkową studnię. Dzięki tablicy przedstawiającej dawny wygląd zamku chociaż w wyobraźni mogliśmy spojrzeć na dawne Orle Gniazdo w jego pełnej krasie. Co ciekawe, na wieżę nie można wyjść, jedyną częścią warowni, która udostępniono turystom jest odnowiona brama zamkowa, w której przygotowano dla nas makietę zamku oraz dokumenty i fotografie dawnych właścicieli.  Po zejściu z wieży, warto choć chwile odpocząć na terenie zamku, aby popodziwiać piękne widoki na Dolinę Prądnika i okoliczne wapienne skały.

Ruiny zamku w Ojcowie - brama zamkowa
Ruiny zamku w Ojcowie - brama zamkowa

      Ruiny zamku w Ojcowie są niebywale ciekawym miejscem, w którym drzemie ogromny potencjał. Może kiedyś uda się je odrestaurować i zamek znów będzie wyglądał niesamowicie w całości. Jednakże, jeśli lubicie spacerować i oglądać nowe miejsca, warto zajrzeć do wnętrza tej kazimierzowskiej warowni w Ojcowie. Ruiny te, to świetny punkt widokowy, który pozwoli nam spojrzeć na Ojcowski Park Narodowy z innej perspektywy.

Panorama na ruiny zamku w Ojcowie ze Skały Jonaszówka
Panorama na ruiny zamku w Ojcowie ze Skały Jonaszówka

Dodaj komentarz