Rezerwat przyrody SKAMIENIAŁE MIASTO w Ciężkowicach

Rezerwat przyrody nieożywionej w Ciężkowicach, znany jako Skamieniałe Miasto zachwyca wspaniałymi skałami o ciekawych kształtach. Każda znajdująca się tu skała posiada nazwę, która odwołuj się do związanej z nią legendy lub historii. Toteż, wędrując pomiędzy głazami warto zapoznać się z historiami snutymi o zakutej w kamień czarownicy, borsuku, orle, piramidach i innych…

Znajdujący się na terenie Ciężkowic rezerwat przyrody porastają licznie drzewa. Ale celem odwidzenia Skamieniałego Miasta nie jest oglądanie okazałego drzewostanu, ale możliwość obejrzenia grupy skałek utworzonych z piaskowca ciężkowickiego. Rezerwat przyrody w Ciężkowicach utworzono w 1948 r i zajmuje on 15 ha powierzchni, na której bez najmniejszego problemu dostrzeżemy różne głazy, przypominające zwierzęta, budowle i postaci zaklęte w kamień. Praktycznie z każdą ze skał wiąże się jakaś opowieść dotycząca noszącej przez nią nazwy. Sam rezerwat skał powstał według jednej z legend, gdyż mieszkających w tym miejscu ludzi dopadła kara za rozwiązłość lub chciwość. A że ponoć w każdej legendzie jest ziarno prawdy, wypadałoby to sprawdzić i przyjrzeć się głazom z bliska. Aby pokonać całą trasę potrzeba od 1 do 3 godzin, w zależności od tempa przemieszczania się, oraz czasu poświęconego na oglądanie skalnych ostańców. Dlatego nie przeciągając, zaczynajmy zwiedzanie!

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - wejście
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - wejście

     Za początek podróży po Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach warto wybrać wejście od ulicy Krynickiej. Znajduje się tam obszerny parking, toalety oraz miejsce, gdzie można coś zjeść. My jechaliśmy od strony Brzeska w kierunku Krynicy drogą 977. Parking ulokowany jest zaraz przy drodze, więc łatwo go zauważyć. Zarówno zwiedzanie rezerwatu przyrody jak i parking są darmowe, co obecnie rzadko się zdarza. Jesteśmy na miejscu, ruszamy!

Skała Grunwald

       Wysiadając z samochodu na parkingu z łatwością zauważycie pierwszą ze skał – Grunwald. Choć jak wspominaliśmy, o głazach w Skamieniałym Mieście krążą liczne legendy, ta pierwsza(położona przy drodze 977) skała ciężkowickiego rezerwatu swoją nazwę zaczerpnęła od bitwy pod Grunwaldem. Nazwano ją tak nie dlatego, że można dostrzec w niej Urlicha von Jungingena czy Jagiełłę. Swoje miano zawdzięcza wmurowanej w nią tablicy, upamiętniającej 500 rocznicę wygranej pod Grunwaldem. Obok skały kilka lat temu umieszczono dodatkowo dwa wielkie drewniane miecze na pamiątkę 600 rocznicy grunwaldzkiej bitwy.

      Kierując swoje kroki przez parking, w kierunku wejścia głównego i po przekroczeniu bramy z napisem SKAMIENIAŁE MIASTO rozpoczęliśmy naszą wspinaczkę po skalisto -leśnym ternie. Podczas wędrówki kierowaliśmy się szlakiem niebieskim.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skała Grunwald
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skała Grunwaldki

Skałki Warownia Dolna i Warownia Górna

       Po przejściu niewielkiego kawałka pod górkę naszym oczom ukazały się rozsiane wśród drzew głaz. Dwie pierwsze to Warownia Dolna i Warownia Górna. Są to jedyne ze skał w rezerwacie, które nie ukształtowały się samoistnie pod wpływem czynników atmosferycznych, lecz przyczyniły się do tego ludzkie dłonie. Piaskowiec z tych skał wykorzystywano do okresu I Wojny Światowej do budowania pobliskiej linii kolejowej. Co ciekawe, na głazach do tej pory widoczne są wyryte nazwiska kamieniarzy, którzy pracowali przy wydobywaniu kamienia.

Jednak i o tych dwóch Warowniach z rezerwatu przyrody w Ciężkowicach krąży legenda. Według niej są to pozostałości wartowniczych wież z grogu Cieszki, z których wartownicy obserwowali teren i ostrzegali o niebezpieczeństwie.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałki Warownia Dolna i Warownia Górna
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałki Warownia Dolna i Warownia Górna

Skałka Stary Kamieniołom

       To trzecia ze skał widocznych na powierzchni ziemi w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach. Głaz ten ma w sobie liczne szczeliny i jaskinie w których chętnie mieszkają nietoperze.

Skałki Orzeł i Pieczarki

       Rezerwat przyrody w Ciężkowicach ma to do siebie, że po chwilowym trudniejszym podejściu, znów idzie się gładko po równinie. Krótko mówiąc trochę pod górkę i trochę w dół. Odległości między głazami w Skamieniałym Mieście nie są duże i co jakiś czas mijamy następne. Teraz przed nami malował się kształt siedzącego na ziemi, zaklętego w kamień ptaka. Naszym oczom ukazała się Skała Orzeł.Według legendy, Cieszko który polował w tych okolicach podczas łowów zauważył orła, za którym ruszył, a po dotarciu za ptakiem na wzgórze postanowił się tu osiedlić. Tuż obok niej po lewej, niczym naturalnie w przyrodzie wyrasta kamienne skupisko grzybów – Skały Pieczarki.

Choć skały znajdujące się w rezerwacie są w większości pokaźnych rozmiarów, to nie sposób nie wspomnieć także o występowaniu także tych mniejszych, ale jakże charakterystycznych – dla przykładu Skała Żółwie Jajo i Pianino.

Skałka Piekiełko

       Skoro znajdujące się w rezerwacie przyrody skały według legend powstały w wyniku grzechów i złych poczynań mieszkańców miasteczka nie mogło w Skamieniałym Mieście zabraknąć Piekiełka. Skała Piekiełko może nie wyróżnia się wielkością czy kształtem, ale charakteryzuj ją coś innego – czerwona barwa.Podobno swój kolor zawdzięcza piekielnym płomieniom i siarce, której nie brakuje w piekle. Jednak tak naprawdę kolor Piekiełka wynika z utleniającego się żelaza występującego w tym głazie.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skała Piekiełko
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skała Piekiełko

Skałki Borsuk i Grupa Borsuka

       Pofałdowany teren prowadzi nas w stronę kolejnego skupiska skał. Znajdziemy tu skały Borsuk i Grupa Borsuka z którymi również wiąże się pewna legenda. Według niej skała Borsuk znajdująca się w ciężkowickim Skalnym Mieście jest zamienionym w kamień skąpym rycerzem, który chciał uchronić przed złupieniem swój spory majątek. Wpadł na pomysł ukrycia go w borsuczej norze i strzegł go tak długo aż zmarł z głodu i wycieńczenia. A następnie miał zostać zmieniony w kamiennego borsuka, którego możemy oglądać do dziś.

      Po przejściu pomiędzy wyżej wskazanymi skałami, znaleźliśmy się na terenie chwilowo bezdrzewnym. Pogoda dopisywała więc możliwość spaceru w słoneczku była bardzo atrakcyjna. Po kilku minutach przechadzki przez łąkę dotarliśmy znów na zalesiony teren, przed którym powitały nas kolejne skały

Skałki Piramidy

       Przed wejściem do lasu, po prawej stronie z łatwością dostrzegliśmy głazy przypominając egipskie budowle – Skały Piramidy. Jak łatwo się domyślić swoją nazwę te głazy w Skamieniałym Mieście zawdzięczają kształtowi. Mimo że ich rozmiar (5 i 4m) jest znacznie mniejszy od egipskich sióstr, i tak robią ważnie.

      Tuż za Piramidami ujrzycie Skałę Lisi Wąwóz, która służyła za nory dla lisów oraz Skałkę Ambona.

Skałka Pustelnia

       Kierując si ponownie pod górę, uważając na rozsiane pod nogami skały i korzenie docieramy pod następną ze skał w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto. Skałka Pustelnia swoje miano otrzymała od zamieszkującego to miejsce pustelnika, który, jeśli wierzyć legendzie był jedynym prawym człowiekiem w mieście. Jako jedyny mieszkaniec miasteczka uszedł z życiem, nie został zmieniony w kamień i mógł się z stąd oddalić.

      W dalszym etapie wędrówki przez Skamieniałe Miasto na szlaku napotykamy altankę, w której można usiąść i wzmocnić si smakołykami niesionymi w plecaku. Stąd już bardzo blisko do kolejnego skalnego ostańca w ciężkowickim rezerwacie przyrody.  Po pokonaniu kilkuset metrów polną drogą i dotarciu do asfaltowej drogi prowadzącej do rynku w Ciężkowicach, skręciliśmy w prawo zgodnie z oznaczeniem szlaku.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Pustelnia
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Pustelnia

Skała Baszta Paderewskiego

       Przypominająca basztę skała z rezerwatu przyrody w Ciężkowicach otrzymała swoją nazwę na cześć wielkiego polskiego kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego. Po wmurowaniu w głaz w 1985 r tablicy upamiętniającej 125 rocznicę urodzin kompozytora nazwa Skała Baszta Paderewskiego funkcjonuje wśród nazw ostańców Skamieniałym Mieście.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Baszta Paderewskiego
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Baszta Paderewskiego

Skałka Cyganka

       Do ciekawszych ze skał w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach na pewno trzeba zaliczyć tą skałę. Skałka Cyganka wbrew pozorom nie jest zmieniona w kamień cygańską kobietą, lecz swoją nazwę zawdzięcza temu, iż w zależności od punktu, z którego się ją obserwuje przybiera różne formy. Czyli jest to skała, która „cygani” tzn. kłamie obserwatora nie dając mu poznać swojego prawdziwego kształtu. Ciekawe co Wam przypomina ten ukryty w wśród drzew głaz z ciężkowickiego rezerwatu przyrody?

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Cyganka
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Cyganka

Skałka Grzybek

       Tuż obok Cyganki znajduje się Skała Grzybek, (a właściwi to dwie skałki), która z łatwością rozpoznacie po kształcie grzyba, wynikającym z wietrzenia skały w jej dolnych partiach.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Grzybek
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Grzybek

Skałka z Krzyżem

       Kolejną ze skał na szlaku biegnącym przez rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach jest Skałka z Krzyżem. Charakterystycznym elementem tej pokaźnej skały jest wieńczący ją krzyż.O tej skale krążą dwie legendy. Pierwsza z nich mówi, że w skałę został zmieniony kościół, który przegrał miejscowy proboszcz w karty. Druga zaś z legenda sugeruje, że miejsc to upodobał sobie czart, który strącał w dół z głazu pijanych podróżnych. Gorszące zachowanie czarta miało się jednak skończyć w chwili, gdy na szczycie kamiennego ostańca postawiono krzyż. Czy któraś z nich jest prawdziwa? Nie wiadomo.

     Jednak Skałka z Krzyżem jest miejscem, gdzie legalnie możecie wejść na jej szczyt i podziwiać spod krzyża panoramę na okolicę. Jednak nie każdy tam wejdzie, gdyż na szczyt prowadzi wąska szczelina, przez którą niełatwo się przecisnąć.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka z Krzyżem
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka z Krzyżem

      Kierując się dalej zgodnie ze wskazówkami szlaku, pokonujmy strome zejście polną drogą w dół. Ścieżka doprowadza nas do asfaltowej ulicy Tysiąclecia w Ciężkowicach. Kierując się delikatnie w prawo docieramy do parkingu, gdzie po przeciwnej stronie znajduje się zejście do Wodospadu i Wąwozu Czarownic.

Wąwóz Czarownic i Wodospad

        Zejście do Wąwozu Czarownic i Wodospadu rozpoznamy dzięki bramie podobnej do tej przez która przechodziliśmy wchodząc do Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach. I tu znajdują się ławeczki, na których można przysiąść, aby zregenerować siły. Trasa prowadzi znów stromo w dół, dlatego do dyspozycji są drewniane poręcze. Zejście do Wąwozu Czarownic i Wodospadu trwa ok. 20 min i w niektórych momentach może spowodować, iż po naszych plecach przebiegnie dreszcz niepokoju. A to z powodu gęstego lasu iglastego, który nawet w słoneczne dni nie przepuszcza zbyt wiele światła i wygłusza dźwięki okolicy.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - wejście do Wąwozu Czarownic i Wodospadu
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - wejście do Wąwozu Czarownic i Wodospaduki) w Wieruszycach - lasek

Wąwóz Czarownic jest bardzo wąski i naprawdę trzeba mieć tu oczy dookoła głowy, aby nie potknąć się o skały lub nie poślizgnąć się na wilgotnym skalnym dnie, po którym z wolna sączy się stróżka wody. Charakterystycznym elementem przyrody w wąwozie są liczne mchy i paprocie, lubiące wilgotne i zaciemnione miejsca. Według legendy w tym miejscu Skamieniałego Miasta przed wiekami czarownice miały urządzać sobie sabaty – stąd nazwa.

      Po przejściu przez Wąwóz Czarownic zobaczycie niewielki Wodospad. Zapewne w czasie deszczy jest on sporych rozmiarów, jednak, gdy my odwiedziliśmy rezerwat przyrody w Ciężkowicach był niewielki.

      Czas pożegnać piękny Wąwóz Czarownic i pokonać drogę powrotną do parkingu przy Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach przy ul. Krynickiej. Macie dwie opcje. Wracacie szlakiem niebieskim przez rezerwat przyrody pokonując w odwróconym kierunku wzniesienia i polne dróżki,, i jeszcze raz oglądacie skalne ostańce. Albo schodzicie do miasta chodnikiem przy ul. Tysiąclecia w kierunku ciężkowickiego rynku i ul. Krynickiej. Wybór należy do Was.

      Po powrocie na parking przy rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach nie można zapomnieć o jeszcze dwóch skałkach. Znajdują się one po przeciwnej stronie od parkingu. My zdecydowaliśmy się na pokonanie drogi do nich przez przejście po urokliwym mostku biegnącym nad ul. Krynicką.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Wąwóz Czarownic i Wodospad
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Wąwóz Czarownic i Wodospad

Skała Ratusz

      Mostek doprowadził nas do skąpanej w jesiennych, kolorowych drzewach Skały Ratusz. Skała Ratusz jest jedną z największych skał w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto. Z jej szczytu rozpościera się wspaniały widok na rzekę Białą i okoliczne pagórki. Skała ta nie bez przyczyny nosi taką nazwę, gdyż według legendy była to siedziba Magistratu. Jednak urzędujący tu rajcy, zamiast troszczyć się o miasto woleli hulanki. Za rozwiązłość i pijaństwo ich kielichy z winem wypełnił piasek, a Ratusz zmienił się w skałę pochłaniając rajców. Ratunkiem dla uwięzionych ma być rzeka Biała płynąca nieopodal. Jeśli zdarzy się tak, że wystąpi ona z brzegów i zaleje znajdującą się na szczycie Skały Ratusz szczelinę, wtedy zły czar pryśnie. Jednak na nieszczęście hulaszczych rajców jest to mało prawdopodobne.

Skała Czarownica

       Z Ratusza doskonale da sie obserwować, chyba najpopularniejszą i najbardziej rozpoznawalną ze skałek rezerwatu przyrody w Ciężkowicach. Skała Czarownica już na pierwszy rzut oka przypomina tą znaną z dziecięcej literatury postać. Profil postaci z haczykowatym nosem, odstającą brodą i doskonale widocznymi oczodołami przywołuje skojarzenie z Czarownicą. Według jednej z legend, Skała Czarownica jest zaklętą w głaz kobietą złorzeczącą księdzu niosącemu Najświętszy Sakrament do chorego. Druga z legend natomiast umiejscawia w tym miejscu Skamieniałego Miasta więzienie dla najgorszych przestępców.

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Czarownica
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - Skałka Czarownica

      Legend o rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach jest mnóstwo, jak i mnóstwo jest tu wspaniałych skał. Ten rezerwat przyrody nieożywionej jest wspaniałym miejscem na rekreację zarówno dla zakochanych, rodzin z dziećmi czy miłośników górskich wycieczek (tych bardziej i mniej trudnych). Piękno otaczającej nas przyrody pozwala odpocząć i naładować wewnętrzne akumulatory. Wiele osób inspiruje też do utrwalania siebie i skał na zdjęciach. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie!

Dodaj komentarz