Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Każde muzeum w swoim założeniu stara się zadbać o zachowanie pamięci o minionych czasach, ważnych dla kultury i nauki osobach i sprawować pieczę nad zabytkami sprzed lat. Toteż jeśli interesuje Was historia bocheńszczyzny i jej mieszkańców powinniście odwiedzić Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni ulokowane jest w centrum Solnego Grodu, przy ulicy Rynek 20. Na monumentalny budynek muzeum znajdujący się w wieńcu kamienic i zabudowań wokół bocheńskiego rynku od lat spogląda z swojego pomnika tak ważny dla Bochniaków król Kazimierz Wielki. Pomimo iż w swoim pierwotnym założeniu obecny budynek muzeum pełnił funkcję Zakonu Dominikanów, to współcześnie świetnie pełni on funkcję stróża historii na tym ternie.

Pomnik króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, rynek panorama
Rynek w Bochni

     Pomysłodawcą utworzenia w Bochni muzeum był Stanisław Fischer, na cześć którego muzeum otrzymało imię. Fischer jako znany w mieście nauczyciel i działacz społeczny zainicjował utworzenie w Bochni muzeum w roku 1959, do którego przekazał swoje prywatne zbiory rzeźb i inne kolekcje. Od tamtej pory do czasów współczesnych Muzeum im. Stanisława Fischera funkcjonuje w Bochni i dba o zachowanie pamięci o ważnych dla regionu ludziach i wydarzeniach.

      Bocheńskie muzeum oferuj do dyspozycji odwiedzających kilka stałych wystaw. Na parterze muzeum w Bochni zobaczymy m.in. eksponaty związane z wydobyciem soli z bocheńskiej kopalni, wystawy poświęcone etnografii różnych regionów świata (Azja, Afryka, Ameryka Południowa) zawierające przedmioty z życia codziennego, rzeźby, stroje i biżuterię jak również wystawę poświęconą rzeźbie ludowej, malarstwu sakralnemu i malarstwu lokalnych twórców. Drugie piętro muzeum poświęcone jest przede wszystkim malarstwu XIX i XX wiecznemu, toteż znajdziemy tu obrazy chociażby Olgi Boznańskiej, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego czy Włodzimierza Tetmajera. Ponad to w jednej z sal przygotowano eksponaty dotyczące zamieszkujących Bochnię Żydów, przedstawiono piękne fotografie miasta z przełomu XIX i XX w. oraz sporą kolekcje broni białej.

     Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni nie skupia się tylko na stałych wystawach, lecz dba o propagowanie wiedzy historycznej wśród mieszkańców m.in. poprzez Czwartkowe Spotkania Muzealne z seriami intersujących wykładów, jak i poprzez czasowe wystawy tematyczne. Podczas gdy my odwiedziliśmy bocheńskie muzeum do obejrzenia była bardzo ciekawa (nie tylko dla dzieci) wystawa „Entliczek, pentliczek, malowany koniczek, czyli zabawki na strychu…”, poświęcona zabawkom i grom sprzed lat.

Jeśli będziecie na bocheńskim rynku warto wstąpić do Muzeum im. Stanisława Fischera, gdyż za niewielkie pieniądze (4zł – bilet ulgowy, 6zł – normalny) macie możliwość obcować z wiekowymi świadkami historii bocheńskiego regionu. Natomiast jeśli maci trochę wolnego czasu w niedzielne popołudnie, to wszystkie aktualne wystawy w muzeum obejrzycie za darmo.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni - wystawa broni białej i zdjęć Bochni sprzed lat
Więcej informacji znajdziecie pod adresem:Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

Dodaj komentarz